Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 239335

Dato: 14.03.2022

Nei til koronapass! Og andre restriksjoner i forhold til korona.