Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 507332

Dato: 20.03.2022

Jeg sier nei til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes.