Høringssvar fra Mimmi Lunden

Dato: 20.03.2022

Norge er et demokratisk land med lange røtter og kristne verdier ikke et smittevernsdiktatur. Jeg sier JA til frihet og demokrati og NEI til smittevernsdiktatur som Norge har vært de siste 2 årene.

Jeg sier NEI til forlengelse og JA til oppheving. Norsk befolkning har vært under diktatur og dugnad så lenge og fortjener å bli satt fri sommeren 2022. Nå trenger det norske folk, ungdommen og barna friheten sin tilbake og ikke bli pint i redsel og tvang lenger.

Jeg sier NEI til all tvang og all diskriminering og NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.