Høringssvar fra Dag Lyster

Dato: 20.03.2022

Nei, til forlengelse av forskriftene i smittevernloven og helseberedskapsloven!!

Det er ikke godt nok dokumentert at disse svært inngripende tiltakene oppveier de enorme økonomiske og psykiske belastninger de påfører folk.

De bryter også med grunnleggende menneskerettigheter og med Grunnloven