Høringssvar fra eva-britt lorentzen

Dato: 04.03.2022

NEI, NEI, NEI!!! Nå får det være nok!! Vi skal IKKE ha noen forlengelse av noen tiltak. Har vi ikke lært noenting av de to foregående år? Hvor mye av tiltakene hadde positiv innvirkning på folkehelsa i Norge? Dette har ingen hensikt, værken for folk eller landets økonomi. Nok er nok! Stopp nå!!!