Høringssvar fra Augustine R. Nygaard

Dato: 20.03.2022

Disse midlertidige forskriftshjemlene i smittevernloven må ikke videreføres.