Høringssvar fra Anita Blikeng

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og for frihet og menneskerettigheter.