Høringssvar fra Amir Shishegar

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til dette.