Høringssvar fra Adrian Jonassen

Dato: 10.03.2022

Uaktuelt da dette er uproposjonale tiltak som aldri skulle vært innført. De bryter med menneskerettigheter og norges grunnlov.