Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 228214

Dato: 13.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom».

Med dette forslaget, prøver regjeringa å gjøre unntakslovene fra 2020 mest mulig permanente. Å forlenge koronaregimet fram til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Derfor sier vi absolutt NEI til et sånt forslag for å forlenge autoritært regimet som åpner veien til totalitarisme!