Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286149

Dato: 05.03.2022

Jeg sier NEI til forslaget, dette skal vi ikke ha noe av.