Høringssvar fra Anne-Cathrine Sletner

Dato: 21.03.2022

Jeg ønsker IKKE forlengelse av smittevernloven som nevnt i høringsforslaget. I demokratiet er det frihet som gjelder!