Høringssvar fra Herun Kristine Grønning

Dato: 20.03.2022

Jeg svarer et klart nei til dette forslaget, en gang til.