Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 628741

Dato: 21.03.2022

NEI!

Vi har vært gjennom en to års pandemi med periodevis nedstegning av samfunnet. Det har vært en massevaksinasjon med vaksiner som kun er nødgodkjent. Det er kommet frem mange tusen tilbakemeldinger om bivirkninger, ca 5700 alvorlige uten at det er blitt tatt hensyn til. Å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven uten å ta et oppgjør med det som allerede er gjort, er et overgrep mot den norske befolkningen og strider imot både Nurnberglovene og menneskerettighetsloven.

DET MÅ IKKE SKJE - NEI!