Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 600969

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Det er intet behov, og det kan diskuteres om det noensinne var et behov. Man kan undres hva regjeringen egentlig vil med dette.