Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179047

Dato: 10.03.2022

Forslaget skal forkastes. Blankt nei!