Høringssvar fra Eirn Munkebye

Dato: 09.03.2022

NEI!!...til forlengelse av midlertidige forskrifthjemler i smittevernloven og helseberedskaploven for håndtering av koronapandemien.

Det er pr. nå ingen pandemi.

Med mindre det planlegges for en ny pandemi finnes det ingen forholdsmessighet ved en forlengelse.