Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 366910

Dato: 19.03.2022

Jeg sier NEI til dette forslaget om forlengelse av midlertidlige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!