Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124828

Dato: 08.03.2022

Nå er det nok! Vi vil beholde vår frihet som den var i 2019 før det plutselig ble lov å komme med totalitære forslag som ikke hører hjemme i et demokratisk Norge!

Noen av dere der inne på tinget må da klare og se at dette forslaget er galt? Vi vil ikke ha dette passet! Hverken nå eller siden! Vi vil leve i et fritt Norge!

Våre forfedre har kjempet for frihet! Jeg vil at mine barn og fremtidige barnebarn skal vokse opp som frie mennesker!