Høringssvar fra Gudinnekraft.no v/ Renate Gulbrandsen

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot forlengelse av midlertidige forskriftershjemler.
Vi trenger nå et helt annet fokus på forebyggende og tilgjengelige tiltak for å håndtere pågående pandemi.
Ingen flere restriksjoner, som får store konsekvenser for utsatte og sårbare grupper (ofte unge mennesker).
Vi aner ikke konsekvensen av den håndteringen, som har vært satt i gang til nå. Men vi begynner å se bølgene; og de taler ikke positivt.
Så dette må avsluttes med en gang. Og kunnskap om forebyggende tiltak, medisinske tiltak ved sykdom, samt styrking i etterkant av sykdom bør være første prioritet.
Ingen flere nedstengninger, vaksinasjonspress, sterk frykt propaganda og splitting av fellesskap.
Nå: sunnhet, sannhet og styrking av god helse