Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 517486

Dato: 06.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle omikron for en allmennfarlig sjukdom.

Forslaget må avvises.