Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112411

Dato: 08.03.2022

Nei til koronapass.