Høringssvar fra Maria.

Dato: 21.03.2022

Det må være på kanten av ulovlig å sende inn et nytt høringsforslag rett etter at det første ble nedstemt. Og med tre ukers høringsfrist, også på kanten av ulovlig. Hva er vitsen? Skal vi oppegående og bekymrede medborgere måtte skrive svar på svar helt til dere til slutt får gjennomslag?

Dette er uhørt.

Folket har talt!

Vi sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under dette.

De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridende, bryter Nurembergkoden og Helsinkideklarasjonen.

Dere har ingen rett til å fortsette å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset.

Tiltakene knyttet til pandemien er vist å ha en større risiko enn gevinst. Lockdown har en negativ effekt. Masker ødelegger utviklingen hos barn og gjør at de som bærer dem blir forgiftet med skyhøye mengder karbondioksid, og er i tillegg ikke vist til å hindre smitte i noen nevneverdig grad. Vaksinene fungerer ikke som lovet, og det kan nå se ut til at det er en negativ trend, der vaksinerte kanskje i større grad blir smittet og får alvorlige forløp. PCR-testen har vist seg å gi falske positive svar, som kanskje er kriminelt i forhold til hvordan den ble brukt som diagnostisering av sykdom. Noe som FHI selv sier den ikke er egnet til.

Vi, levende menn, kvinner og våre barn har mistet våre iboende rettigheter på bakgrunn av en pandemi som ble krisemaksimert og tester som brukes på feil måte. Sars-cov-2 viruset er nå bevist ikke farligere enn en vanlig influensa.

Disse høringsforslagene og tiltakene må opphøre med det samme! Alt annet vil etter mitt syn være å anses som kriminelle handlinger! Og de som presser videre med disse forslagene eller stemmer for videre inngripende tiltak, bør og vil forhåpentligvis bli stilt for retten og dømt der etter.

Nok er nok!