Høringssvar fra Helle Kløvimo

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke innføring av crona pass. Jeg ønsker frihet og retten til å kunne bestemme selv. Det strider i mot enhver menneskerett å tvinge menneskeheten til å ta en vaksine som er hastegodkjent og som har medført mye skader. Jeg ønsker et hjertevarmt samfund hvor mennesket står i fokus og kan bestemme og ta sine valg uten å bli diskriminert og utestengt. Jeg ønsker et samfund med opplysning og ytringsfrihet.