Høringssvar fra Anette

Dato: 20.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler av smittervernloven og helseberedskapsloven for håndtering av coronapandemien.