Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 357010

Dato: 19.03.2022

De nevnte hjemlene må ALDRI forlenges!