Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 420617

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette. Jeg er for frihet til å bestemme over egen kropp, egen helse og ta egne valg som jeg selv bestemmer. Jeg er for at menneskerettigheter skal respekteres.