Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 494626

Dato: 20.03.2022

nei til forlengelse av den grunnlovsstridige smittevernloven

smittevernloven må øyeblikkelig fjernes og aldri komme tilbake

den er svært skadelig for samfunn og folk