Høringssvar fra Luise Storch

Dato: 20.03.2022

Ønsker en fullstendig utredning for Hvrofor disse dette skal videreføres i ett år til.

C19 har vist seg å være mindre farlig enn en vanlig influensa. Regjeringen har ikke tatt noe stilling eller utredning til hvordan de har håndtert pandemien de siste til årene.

jeg sier nei til forlaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven.

Å videreføre disse viser hvor lite regjeringen har lært og forstått det som hat skjedd de siste til årene og dette beviser at regjeringen er inkompetent.

Vær så snill erklær pandemien over 100% uten om og men. Dere har ødelagt flere liv enn dere har klart å redde med disse tiltakene