Høringssvar fra Kristelle Friis

Dato: 07.03.2022

Skal dette være forsvarlig må det kunne begrunnes i vitenskap. Det finnes ikke et studie som viser at de tiltakene staten har innførthar effekt, og derfor vil mer av de samme tiltakene i en potensiell ny runde med sykdom og smitte være mer et skudd i blinde. Individenes psykisk helse, privat og bedriftsøkonomi må inkluderes i sammenheng med den faktiske situasjonen og der er de dramatiske effektene godt dokumenterte.

Jeg er imot enhver form for tvang og maktbruk fra myndighetenes side i forbindelse med mulig "oppblomstring" av Covid 19 eller lignende utbrudd.

Jeg er imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien da det ikke finnes grunn nok til dette. Covid har vært en farse med lavere dødlighetsgrad enn på et vanlig år, derimot har antall dødsfall og skader økt drastisk etter at folk har fått vaksine. Vi ser nå i en rapport fra Pfizer: 9 sider med bivirkninger! Og på nypublisert studie fra Sverige at menneske-DNA er endret, noe de lovet ikke var mulig. Det å presse folk til å la seg injisere med hastegodkjente legemidler fra tvilsomme legemidlerfirmaer, er kriminelt. Tvang og maktbruk har ikke plass i et demokrati.