Høringssvar fra Eivind Sætrang

Dato: 13.03.2022

Vi bør ikke forlenge restriksjoner som allerede har påført samfunnet store økonomiske og sosiale utfordringer. Vi ønsker frihet og ro fremover.