Høringssvar fra Kristian Barstad

Dato: 05.03.2022

Dette er et forslag som må forkastes. Det vil være en klar trussel mot rettsstaten, demokratiet og friheten, som vi alle er så stolte av her i dette landet. Dette kan ikke fortsette mer og forslaget MÅ derfor forkastes.