Høringssvar fra Anita Egeberg

Dato: 20.03.2022

Høringssvar vedrørende forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Helsemyndighetene både i Norge og i flere andre land har gått offentlig ut med at koronaviruset nå etter to år og et stort antall mutasjoner, har oppført seg på en måte som er vanlig for muterende virus - det har blitt mer smittsomt, men gir betydelig mildere sykdomsforløp. Det er sågar blitt uttalt fra helsemyndigheter og forskere at sykdomsforløpet begge omicron-variantene gir, er å betrakte som lette luftveisinfeksjoner og IKKE LENGER KAN BETRAKTES SOM ALMENFARLIGE SYKDOMMER.

Med bakgrunn i dette, er det ifølge dagens gjeldende norske lover, samt internasjonale menneskerettigheter, IKKE LENGER GRUNNLAG FOR Å VIDEREFØRE MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER.