Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 545216

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette og vil ha frihet og menneskerettigheter.