Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 422229

Dato: 20.03.2022

Høringen er i strid med grunnloven og menneskerettigheter. Koronapandemien er dokumentert mindre alvorlig enn først fryktet. Smittetallene og dødstallene har aldri vært høyere enn etter at omtrent hele befolkningen er blitt vaksinert, ergo er den ikke effektiv. Ingen beviselig grunnlag for å utvide smittereglene.