Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463351

Dato: 05.03.2022

Å forlenge unntakene i smittervernloven enda et år er unødvendig når man ser på hvordan samfunnet takler koronasykdom. Nordmenn er oppegående nok til å selv holde seg hjemme dersom de er syke uavhengig av hvilken sykdom det er snakk om. Jeg støtter ikke dette forslaget.