Høringssvar fra Janne Lien Mydland

Dato: 21.03.2022

Jeg et imot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter.