Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 351015

Dato: 19.03.2022

Høringsforslaget må forkastes umiddelbart. Et slikt koronasertifikat har ingenting for seg enn å skape splid mellom folket, folk mister sitt levebrød og psykiske problemer. Vaksinene virker heller ikke mot smitte og sykdom, samtidig at vi ser en stor økning i bivirkninger. Jeg forstår ikke at dette en gang et forslag med de opplysninger som nå ligger til grunn. Det er en årsak til at det er blitt nedskrevet en lov om menneskerettigheter. Demokratiet må beholdes og stå sterkt.