Høringssvar fra Arne Wiklund

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Det er ikke nødvendig å forlenge tidligere godkjente tiltak for karantene,eller for hvor folk skal oppholde seg under karantene. Dette er uforholdsmessige inngrep i folks hverdag,og trenges ikke lengre nå når omikron er gjeldende virus.