Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 468848

Dato: 20.03.2022

NOK ER NOK! Jeg vil ikke ha noen "forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien".

Det er finnes ikke noe vitenskapelig forskning eller bevis på at det har noe som helst hensikt, hverken stopper pandemier eller tar vare på folks helse. Snarere tvert imot. I løpet av de 2 siste årene har selvmord og -forsøk økt betydelig blant barn og ung. Regjeringen har etter min oppfatning ikke gjort landets befolkning rede for hvilke vitrineskape data som støtter disse tiltakene. Å gjøre tiltak (som forskning faktisk viser til, er at ikke har ført frem for alle deler av de mest sårbare samfunn) om til forskrift og lov er ekstremt FARLIG! Dette handler om kontroll og intet annet! Dette er også stikk i strid med Den Norske Grunnlov. Husk at og ikke glem at Den Norske Grunnlov overstyrer ALLE andre lover laget og vedtatt etter den!

Dette er for å tjene den "globale eliten" og ikke sitt eget folk!! Du får ikke noe mer undertrykkende enn det i et såkalt demokratisk samfunn og land under en GRUNNLOV!

Jeg ønsker et samfunn basert på frihet, åpenhet og kjærlighet. Frihet(menneskerettighet) til å velge for sitt eget liv, et åpent samfunn og miljø hvor det skal være rom for åpen debatt fra alle perspektiver og en naturlig kjærlighet til det livet vi alle har fått utdelt.