Høringssvar fra Ingvard Frøyland

Dato: 20.03.2022

Nei til koronapass og segregering