Høringssvar fra Isaias Hakin

Dato: 21.03.2022

Jeg ønsker frihet og ikke tvang. Ønsker ikke at folk skal tvinges til å gjøre ting de ikke ønsker.

Jeg ønsker at barna mine skal få velge.
Vanlige mann i gata må ha noe å sei.

Frihet fremfor tvang.