Høringssvar fra Linda Therese Thorvaldsen

Dato: 20.03.2022

Hei

Jeg er i mot dette forslaget. Jeg er for frihet og vern av grunnleggende menneskerettigheter. Vi har hatt sykdommer i all tid og må lære oss å leve med dette og heller søke å finne gode behandlings metoder