Høringssvar fra Libe Trading AS

Dato: 21.03.2022

Min bedrift innen turist og reiseliv i Norge og Frankrike har blitt rammet hardt av lockdown og urimelige begrensninger.

Hvis man skal innføre tvangsvaksinering av befolkningen er det et brudd på demokratiske rettigheter. Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp. Hvilke hensyn vil man ta til de som ikke tåler medisiner og vaksiner ? Det er bevist at ca 10.000 mennesker i Norge er berørt av dette, og da må myndighetene komme opp med en løsning for denne sårbare gruppen før man viderefører dramatiske tiltak.

Stopp innføring av lockdown av næringsliv og tvangsvaksinering med de alvorlige følger dette kan få både for mennesker og bedrifter.

Mvh

Liv Bente Tvenge

Libe Trading AS