Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette er midlertidige forskriftshjemler. De må opphøre nå! Det har gått over to år! Ta til fornuft og slutt å misbruke makt og tillit som om det er en utømmelig ressurs.