Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118648

Dato: 08.03.2022

"Koronapass" er et segregeringssertifikat og har ingenting med helse og gjøre.

Vi har ingen pågående pandemi og trenger dermed ikke disse/noen restriksjoner.