Høringssvar fra Marianne Skogvold

Dato: 05.03.2022

Dette er jeg sterkt imot.