Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163141

Dato: 10.03.2022

Norge er en rettsstat, ikke en smittevernsstat. Nå er det på tide å legge disse ekstraordinære tiltakene død, og å gå tilbake til ordinær lovgivning, med Grunnloven og menneskerettighetene i ledersetet! NEI til forlengelse. Dette er ikke greit. Heller utredning av hva som skal til ved en eventuell ny pandemi.