Høringssvar fra Inger vaet

Dato: 06.03.2022

Dette vil vi ikke godta! Sterkt uenig.