Høringssvar fra Knut Roger Sletten

Dato: 20.03.2022

Dette er jeg totalt imot.